The World Cast

The World

Genre:  Drama
Running Time:  133 min.
Release Date: March 18, 2005

Current rating: no reviews
Rate Movie | Not yet Reviewed

Cast: Zhao Tao, Chen Taisheng, Jing Jue, Jiang Zhongwei, Wang Yiqun, Wang Hongwei

The World Movie Poster