Yoshitsugu Matsuoka biography

Yoshitsugu Matsuoka Photo