Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training - Cast

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Movie Poster
Natsuki Hanae

Natsuki Hanae

as Tanjiro Kamado (voice)


Akari Kito

Akari Kito

as Nezuko Kamado (voice)


Hiro Shimono

Hiro Shimono

as Zenitsu Agatsuma (voice)


Yoshitsugu Matsuoka

Yoshitsugu Matsuoka

as Inosuke Hashibira (voice)


Nobuhiko Okamoto

Nobuhiko Okamoto

as Genya Shinazugawa (voice)


Takahiro Sakurai

Takahiro Sakurai

as Giyu Tomioka (voice)


Katsuyuki Konishi

Katsuyuki Konishi

as Tengen Uzui (voice)


Kengo Kawanishi

Kengo Kawanishi

as Muichiro Tokito (voice)


Saori Hayami

Saori Hayami

as Shinobu Kocho (voice)


Kana Hanazawa

Kana Hanazawa

as Mitsuri Kanroji (voice)


Kenichi Suzumura

Kenichi Suzumura

as Obanai Iguro (voice)


Tomokazu Seki

Tomokazu Seki

as Sanemi Shinazugawa (voice)


Tomokazu Sugita

Tomokazu Sugita

as Gyomei Himejima (voice)


Zach Aguilar

Zach Aguilar

as Tanjiro Kamado (voice)


Abby Trott

Abby Trott

as Nezuko Kamado (voice)


Aleks Le

Aleks Le

as Zenitsu Agatsuma (voice)


Bryce Papenbrook

Bryce Papenbrook

as Inosuke Hashibira (voice)


Zeno Robinson

Zeno Robinson

as Genya Shinazugawa (voice)


Johnny Yong Bosch

Johnny Yong Bosch

as Giyu Tomioka (voice)


Ray Chase

Ray Chase

as Tengen Uzui (voice)


Griffin Burns

Griffin Burns

as Muichiro Tokito (voice)


Erika Harlacher

Erika Harlacher

as Shinobu Kocho (voice)


Kira Buckland

Kira Buckland

as Mitsuri Kanroji (voice)


Erik Scott Kimerer

Erik Scott Kimerer

as Obanai Iguro (voice)


Kaiji Tang

Kaiji Tang

as Sanemi Shinazugawa (voice)


Crispin Freeman

Crispin Freeman

as Gyomei Himejima (voice)


Change Location
* required!
* required!
Type the code: